هاست لینوکس 10گیگ

249000 تومان سالانه
 • 10000 مگایابت فضای میزبانی
 • 100000 مگایابت پهنای باند
 • 20 عدد بانک اطلاعاتی
 • 50 اکانت ایمیل
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • کنترل پانل دایرکت ادمین

سفارش

هاست لینوکس 5گیگ فرانسه

129000 تومان سالانه
 • 5000 مگایابت فضای میزبانی
 • 50000 مگایابت پهنای باند
 • 10 عدد بانک اطلاعاتی
 • 20 اکانت ایمیل
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • کنترل پانل دایرکت ادمین

سفارش

هاست لینوکس 2گیگ فرانسه

69000 تومان سالانه
 • 2000 مگایابت فضای میزبانی
 • 20000 مگایابت پهنای باند
 • 3 عدد بانک اطلاعاتی
 • 15 اکانت ایمیل
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • کنترل پانل دایرکت ادمین

سفارش

هاست لینوکس 1گیگ فرانسه

49000 تومان سالانه
 • 1000 مگایابت فضای میزبانی
 • 10000 مگایابت پهنای باند
 • 1 عدد بانک اطلاعاتی
 • 10 اکانت ایمیل
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • کنترل پانل دایرکت ادمین

سفارش

تمامی حقوق این وب سایت مربوط به شرکت نیماد می باشد.