هاست لینوکس بسته ویژه

500000 تومان سالانه
 • 5000 مگایابت فضای میزبانی
 • 20000 مگایابت پهنای باند
 • FTP و زیردامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • فضای دیسک SSD
 • لینک 1000mb/s
 • لینک فیزیک نظری
 • پارک نامحدود دامنه

سفارش

هاست لینوکس بسته پیشرفته

249000 تومان سالانه
 • 2000 مگایابت فضای میزبانی
 • 12000 مگایابت پهنای باند
 • FTP و زیردامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • فضای دیسک SSD
 • لینک 1000mb/s
 • لینک فیزیک نظری
 • پارک نامحدود دامنه

سفارش

هاست لینوکس بسته حرفه ای

129000 تومان سالانه
 • 1000 مگایابت فضای میزبانی
 • 8000 مگایابت پهنای باند
 • FTP و زیردامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • فضای دیسک SSD
 • لینک 1000mb/s
 • لینک فیزیک نظری
 • پارک نامحدود دامنه

سفارش

هاست لینوکس بسته پایه

99000 تومان سالانه
 • 500 مگایابت فضای میزبانی
 • 4000 مگایابت پهنای باند
 • FTP و زیردامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • فضای دیسک SSD
 • لینک 1000mb/s
 • لینک فیزیک نظری
 • پارک نامحدود دامنه

سفارش

تمامی حقوق این وب سایت مربوط به شرکت نیماد می باشد.